Tussenkomst over uitgebreidere bevoegdheden voor de Europese Centrale Bank

Waarde collega’s van de hier regerende meerderheid,

Vandaag zetten we alweer een nieuwe stap in het euro-verhaal dat op zichzelf al lang totaal uit de hand gelopen is. Wij geven weer opnieuw bijzondere machten aan de Europese Centrale Bank die trouwens zichzelf reeds voordien stelselmatig bevoegdheden heeft toegeëigend die ze in feite niet had.

Het aangroeiritme waarmee hier in dit huis bevoegdheden aan technische en onverkozen EU-instellingen worden overgedragen heeft een nooit gekende snelheid bereikt en dat gebeurt steeds meer met het mes op de keel,  namelijk met het dwingende argument dat de munt en dus het maatschappelijk stabiele economische veld overeind moeten gehouden worden.

 

In uw omgekeerde wereld wordt ons, de  critici en sceptici van de Europese Unie verweten dat wij de ideologie van het nationalisme willen opdringen.  Maar het is omgekeerd.  Wij pleiten tegen de euro omdat die eenheidsmunt een politieke waanidee is.  U bent de ideologisch verblinde Euro-elite, vervreemd van het volk en van de slachtoffers van uw eenheidsmachine.  Wij staan niét aan de ideologische maar aan de pragmatische zijde, als wij zeggen dat een munt de weerslag moet zijn van een economische werkelijkheid.

Er is nog nooit zo weinig economische stabiliteit en nog nooit zoveel miserie en onevenwichtigheid geweest als sinds het moment waarop u van een eenheidsmunt het dwangmiddel van uw politieke eenheidsideologie bent gaan maken.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

You may also like...