Tussenkomst in plenaire (25/02/2015) bij het verslag over het ECB-jaarverslag 2013

Collega’s, wanneer men zich vandaag in aanwezigheid van een lege stoel buigt over een document dat handelt over de ECB in 2013, dan merkt men pas echt hoe lang het oeverloze gestrompel van deze eurozone reeds aan de gang is.

In het toenmalige ECB-jaarverslag werd reeds vastgesteld dat de daling van de rente zich niet heeft vertaald in een hogere kredietverlening, economische groei of jobs, en toen noch vandaag heeft men hier lessen uit getrokken. Vandaag, anno 2015, wordt er een zoveelste poging gedaan en wordt er voor 1 100 miljard aan waardeloze staatsobligaties, ook van noodlijdende landen, opgekocht. Ook dit zal economisch weinig zoden aan de dijk zetten. Het probleem is immers het design van een muntunie voor deelnemers die niet gelijk zijn en die men nu probeert te dwingen om tóch gelijk te worden.

In 2013 werd openlijk gesteld dat de ECB zich te buiten ging aan een overschrijding van het eigen ECB-mandaat. Nu gaat de ECB hier rustig mee verder, en overigens verder dan ooit. De noodzakelijke onafhankelijkheid van de ECB is vandaag verworden tot een politiek opererende arm van een mislukte supranationale EU-structuur die een economisch, sociaal en identiteitsgevaar is geworden voor alle burgers van de eurolanden.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

You may also like...