Curriculum vitae

Gerolf Annemans werd op 8 november 1958 geboren. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. In 1982 behaalde hij zijn licentiaatsdiploma in de rechten.

Tijdens zijn studentenjaren was Gerolf Annemans actief als studentenvertegenwoordiger. Hij was twee jaar lid van de departementsraad van de Rechten en nadien lid van de raad van Beheer en van het Dagelijks bestuur van de Universitaire Instelling Antwerpen. Hij was ook medebeheerder van de sociale gelden, lid van de Studentenwerkgroep en hoofdredacteur van de SW-krant. Die functie van hoofdredacteur oefende hij ook uit in het praesidium van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Tijdens zijn laatste studentenjaar was hij lid van het praesidium van Sofia, de studentenvereniging van de rechten. In zijn studententijd verwierf Gerolf Annemans bekendheid als studentenredacteur voor ’t Pallieterke. Toen hij in 1982 advocaat werd, bleef hij medewerker van ’t Pallieterke, waar hij een aantal vaste rubrieken, de interviews en honderden artikels verzorgde. De bekendste rubriek was wellicht de TV-rubriek die hij onder het pseudoniem ‘Justinus’ schreef en waar hij zich zeer heftig vijf jaar lang tegen de linkse nieuws- en tv-makers uitliet.

Gerolf Annemans behaalde als kunstschilder ook een diploma kunstonderwijs.

In 1985 werd hem door Karel Dillen de plaats van eerste opvolger op de Antwerpse Kamerlijst aangeboden. Gerolf Annemans is sindsdien actief betrokken in het Vlaams Belang.

Hij is tevens (mede)auteur van verschillende boeken en brochures: ‘Onafhankelijkheid moet en kan’, ‘Dossier Gastarbeid’, ‘Dit leven is in gevaar’, ‘Het Vlaams Blok: de gezinspartij’, ‘Project Vlaamse Staat‘, ‘Dutroux, te veel om te geloven‘, ‘Het Dwaze Taboe‘ en de opeenvolgende verkiezingsprogramma’s.

Rond het thema van de Vlaamse onafhankelijkheid schreef hij ‘Operatie Vlaamse Onafhankelijkheid‘, een verslag van de evaluatiedag ‘Volk, word staat’ dat op 24 november 2007 plaatsvond in het Federale Parlement. Hier nauw op aansluitend en na grondige studie bracht hij het boek ‘De Ordelijke Opdeling van België uit‘ (ebook), een reëel en realistisch Plan B voor de opdeling van België. Hij toonde hierin aan dat het einde van België en de start van een Vlaamse staat geen grote problemen zullen opleveren en dat ook de verdeling in ordelijke omstandigheden zal kunnen verlopen.

Gerolf Annemans, uitgesproken Vlaams-nationalist, zetelde van maart 1987 tot mei 2014 in het federale parlement. Hiermee was en is hij het langst dienende Vlaams Belang-Kamerlid. Op 25 april 2013 werd hij als fractievoorzitter opgevolgd door Barbara Pas.

Sinds de jongste verkiezingen zetelt hij voor Vlaams Belang in het Europees parlement.

Zijn gedurende jaren opgebouwde expertise en uitgebreide dossierkennis spraken boekdelen tijdens de Dutroux-, de Bende- en de dioxinecommissie en ten tijde van het Sabena-faillissement en het Fortis-schandaal.

Partij

 • Lid Partijbestuur van 1985 tot 2014
 • Oprichter VVBM (Vereniging van Vlaams Belang-mandatarissen)
 • Voorzitter Studiedienst van 1990 tot 2014
 • Congresvoorzitter ‘Vlaams Blok: Dé Gezinspartij’ – 1991
 • Congresvoorzitter ‘Arm Vlaanderen’ – 1993
 • Congresvoorzitter ‘Zwartboek Verhofstadt’ – 2002
 • Als voorzitter van de Studiediens organisator van de lezing ‘small is beautiful and profitable – about the economic advantages of small nations’, met de Amerikaanse economieprofessor Hans-Hermann Hoppe. – 2005
 • Colloquiumvoorzitter, ‘Ondernemend Vlaanderen: welvaart voor iedereen’ – 2005
 • Congresvoorzitter, ‘Ondernemend Vlaanderen: welvaart voor iedereen’ – 2005
 • Als voorzitter van de Studiedienst organisator van de lezing met Roger Scruton: ‘Over de morele crisis in het Westen en over hoe we ze kunnen overwinnen’ – 2006
 • Voorzitter colloquium-evaluatiedag ‘Volk, word staat’ – 2007
 • Congresvoorzitter, ‘Het énige alternatief’ – 2007
 • Colloquiumvoorzitter, ’40 jaar mei ’68: Gezinnen, Waarden en Normen’ – 2008
 • Colloquiumvoorzitter, ‘De Ordelijke Opdeling van België; Zuurstof voor Vlaanderen’. – 2009
 • Symposiumvoorzitter, ‘Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs’. – 2012
 • Colloquiumvoorzitter, ‘Pro Europa, dus tegen deze EU’. – 2012
 • Voorzitter Vlaams Belang van 2012 tot 2014

Lokaal

 • Gemeenteraadslid te Brasschaat van 5 januari 1995 tot 23 december 1999
 • Gemeenteraadslid te Antwerpen vanaf januari 2000