Categorie: Nieuws

Noodkreet Bouwunie ernstig nemen

Gerolf Annemans: “Ongebreideld vrij verkeer van personen is de dolksteek in het hart van onze arbeiders en bedrijven.” “De noodkreet die de Bouwunie vandaag de wereld instuurt, bewijst eens te meer dat het ongebreideld...

Draghi is veel meer dan devaluatie

Draghi is veel meer dan devaluatie

Collega Van Overtveldt schreef vandaag terecht een column in De Tijd over de merkwaardige hoorzitting met Mario Draghi in de commissie Monetaire Zaken van het Europees Parlement. Mijn visie en repliek zal u niet...

11 juli-boodschap van het Vlaams Belang

Andermaal is er op deze 11 juli geen reden tot feesten voor Vlaams-nationalisten De mythische verwachtingen die de verkiezingen van 25 mei 2014 in kringen van Vlaamsgezinden hadden gewekt, zijn ondertussen tot hun ware...